X Letnia Akademia Muzyczna we Wroc³awiu
10 th Summer Music Academy in Wroclaw