Dyrektor artystyczny: prof. Grzegorz Kurzyński
Dyrektor organizacyjny: st. wykł. mgr Dariusz Bator

 

Artistic Director: Professor Grzegorz Kurzyński
Organizing Director: Senior Lecturer Mgr Dariusz Bator

 

 

ostatnia aktualizacja (last updated): 04 lutego 2018, godz. 11:28 
stronę przygotował (web site prepared by):
Dariusz Bator 

LAMUZ na facebooku

 

 

 

 

  
26
czerwca - 1 lipca 2018
(June 26th - July 1st 2018)

POLSKI         ENGLISH